Εκτύπωση

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

 .....................

 

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά την Εκπαιδευτικό Ντουσιοπούλου Αντιγόνη του Δημητρίου κλάδου ΠΕ79.01 (που προσελήφθη  ως αναπληρώτρια με την αριθ. πρωτ. 7139/Ε1/17-1-2019 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού, από 18-1-2019.

Β) Ανακαλούμε τη διάθεση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εξής:

Κατηγορία: Τοποθετήσεις - Διαθέσεις
Εμφανίσεις: 413