Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. 63971/Ε2/23-04-2018 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, και μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, καθώς και οι κρίσεις υπεραριθμίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους νέους κλάδους/ειδικότητες του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄), καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ22/66584/Δ4 (ΦΕΚ 1509Β΄) και 97818/Δ2 (ΦΕΚ 1544Β΄) Υ.Α. αναθέσεων μαθημάτων που εκδόθηκαν αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σπουδών, Οργάνωσης και Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Συνημμένα
Download this file (73464Ε2_08-5-2018_signed.pdf)73464Ε2_08-5-2018_signed.pdf[ ]359 kB