Σε συνέχεια του αντικείμενου του θέματος και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ Καστοριάς – ενεργειών Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, το οποίο έχει ως εξής:

Δευτέρα, 6/5/2019 έως Τετάρτη, 8/5/2019:

 • Αποτύπωση λειτουργίας Σχολικών Μονάδων σχ. έτους 2018-2019

Τετάρτη, 8/5/2019 έως Παρασκευή, 10/5/2019:

 • Επεξεργασία δεδομένων αποτύπωση λειτουργίας Σχολικών Μονάδων σχ. έτους 2018-2019

Δευτέρα, 13/5/2019:

 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ
 • Ανακοίνωση οργανικών κενών ανά σχολική μονάδα.
 • Ανακοίνωση υπεραριθμιών ανά σχολική μονάδα κατά κλάδο ή ειδικότητα.
 • Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας, έως και την Πέμπτη 16-5-2019.
 • Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης των κοινοποιηθεισών  υπεραριθμιών.

Πέμπτη, 16/5/2019 έως Παρασκευή, 17/5/2019:

 • Επεξεργασία δηλώσεων υπεραριθμίας.

Δευτέρα, 20/5/2018:

 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ
 • Εξέταση αιτήσεων επανεξέτασης των κοινοποιηθεισών υπεραριθμιών.
 • Ανακοίνωση ονομαστικών υπεραριθμιών - άρση ονομαστικών υπεραριθμιών του προηγούμενου σχολικού έτους.

Πρόσκληση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης οργανικής τοποθέτησης στα κοινοποιηθέντα οργανικά κενά, έως την Τετάρτη 22-5-2019