Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Α΄), «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/18-10-2017, τ

Σας αποστέλλεται συνημμένα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία πρέπει να διανεμηθεί στους/στις μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης και τα συμπληρωμένα έντυπα να συγκεντρωθούν και θα διατηρηθούν στο σχολείο. Στη συνέχεια οι Διευθυντές θα αποστείλουν έως τις 22 Ιουνίου 2018 στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τον αριθμό μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για μαθήματα Αγγλικών και εκείνων που ενδιαφέρονται για μαθήματα

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018).
2. Το αριθ. πρωτ.: 44483/Ε3/16-3-2018 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

Συνημμένα
Download this file (ΩΨΤ54653ΠΣ-0ΛΩ.pdf)ΩΨΤ54653ΠΣ-0ΛΩ.pdf[ ]2153 kB

Σε απάντηση του αριθ.860/05.02.2017 (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ.:43461/Ε3/15.03.2018) εγγράφου σας, σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στον Γενικό Γραμματέα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74 τ.Α΄/19-05-2017), που αντικατέστησε το άρθρο 17 του Ν.1264/1982 (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄ ).
Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1264/1982 σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίσεις ευνοϊκότερες

Γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις σχετικές δοκιμασίες της 4ης (Ιούνιος - Ιούλιος 2014) και 5ης περιόδου (Μάιος - Ιούλιος 2015) στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης