Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε, τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Aνακοινώνουμε, πρόγραμμα συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Kοινοποιούμε, τον οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Kοινοποιούμε, τον αναμορφωμένο προσωρινό πίνακα κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά των Υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια της αριθμ. 51η/28-1-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2019 αίτηση μετάταξης