Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

................

Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Τετάρτη 15-05-2019 έως και την Δευτέρα 28-05-2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10 (3ος

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

...........

προτίθεται να επιλέξει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να αποσπαστούν και να καταλάβουν θέσεις Συβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ με τετραετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλέι όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα όπως περογράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

.......................................

 

Αποφασίζουμε:


την τοποθέτηση του Καραμανίδη Ασημάκη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02, του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, στη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καστοριάς, με τριετή θητεία, έως 31 Ιουλίου 2021.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

 

........................................

 

Αποφασίζουμε:


την τοποθέτηση του Θεμελή Θεόδωρου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, του 3
ου ΓΕ.Λ. Καστοριάς, στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, με τριετή θητεία έως 31 Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

...........................................................

 

ΚΑΛΟΥΜΕ


τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα και αναφέρονται κατωτέρω να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση των κάτωθι θέσεων:

Συνημμένα
Download this file (Ψ9ΚΦ4653ΠΣ-ΛΓΞ.pdf)Ψ9ΚΦ4653ΠΣ-ΛΓΞ.pdf[ ]963 kB