Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

............................................

 

Αποφασίζουμε:

 

την τροποποίηση της λήξης της θητείας του Καραμανίδη Ασημάκη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02, του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, στη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, από 31 Ιουλίου 2021 σε 31 Ιουλίου 2022 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ 10378/ΓΔ4/23–01–2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)»

Συνημμένα
Download this file (6ΕΙΘ46ΜΤΛΗ-Π64.pdf)6ΕΙΘ46ΜΤΛΗ-Π64.pdf[ ]205 kB

Ανακοινοποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Καστοριάς

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια της αριθμ. 60/12-02-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2021 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

..................................

 

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ο/η οποίος/α θα αναλάβει καθήκοντα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του/της και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του/της έως την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών