Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

................................

Αποφασίζουμε


αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινού αναπληρωτή Υποδιευθυντή για την κενούμενη θέση υποδιευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, στην Πούρλη Αγλαΐα – Ιωάννα του Φρίξου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α΄, του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, από 04-11- 2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» και όχι πέραν της λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους, ήτοι 31-08-2020.

Συνημμένα
Download this file (9ΩΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΛΡ.pdf)9ΩΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΛΡ.pdf[ ]156 kB

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

.................................................

 

Αποφασίζουμε:


την τοποθέτηση της Παπαϊωάννου Αφροδίτης, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11, (αποσπασμένης από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας), στη θέση του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2020-2021, μέχρι 31-08-2021.

Συνημμένα
Download this file (ΩΨ3846ΜΤΛΗ-ΨΙΤ.pdf)ΩΨ3846ΜΤΛΗ-ΨΙΤ.pdf[ ]176 kB

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

....................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Μουσουλή Γεωργίου, κλάδου ΤΕ02.02, στη θέση του Υποδιευθυντή του Ε.Κ. Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692
(Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Η ερευνητική ομάδα Pluralités (http://pluralites.web.auth.gr/el/) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ οργανώνει, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον επιστημονικό σύλλογο DULALA (D’une Langue à L’Autre, https://www.dulala.fr/), τον Διεθνή Διαγωνισμό "Πολύγλωσσο Kamishibai" για το σχολικό έτος 2020-2021, με θέμα «Ο κόσμος άλλαζε πιο γρήγορα απ’ότι φανταζόμουν» του Tom Tirabosco, Wonderland.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Ταμβάκη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ79.01, στη θέση του Υποδιευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το
άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».