Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

................................

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Δεύτερου Υποδιευθυντή στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Τρίτη 22-09-2020 έως και την Δευτέρα 05-10-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Τρίτη 22-09-2020 έως και την Δευτέρα 05-10-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα

Συνημμένα
Download this file (Αίτηση.docx)Αίτηση.docx[ ]19 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]46 kB
Download this file (Ψ9Γ046ΜΤΛΗ-5ΝΓ.pdf)Ψ9Γ046ΜΤΛΗ-5ΝΓ.pdf[ ]186 kB

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.............................................

 

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο Ε.Κ. Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Δευτέρα 14-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

...............................

Αποφασίζουμε:


την απαλλαγή από τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας του 3
ου Γυμνασίου  Καστοριάς, της Κούστα Μάρθας του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 με Α.Μ. 145512, ύστερα από αίτησή της, από 15-09-2020.

Συνημμένα
Download this file (6ΟΧΤ46ΜΤΛΗ-1ΜΩ.pdf)6ΟΧΤ46ΜΤΛΗ-1ΜΩ.pdf[ ]150 kB

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

................................

 

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η
οποία και επισυνάπτεται, από την Δευτέρα 14-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο