Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

....................................

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2023 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Δευτέρα 14-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020 στη Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:

..................................................................

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε


Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία

Έχοντας υπόψη:

...................................................

Προσκαλεί


τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν

Συνημμένα
Download this file (6ΨΝΛ46ΜΤΛΗ-6ΤΘ.pdf)6ΨΝΛ46ΜΤΛΗ-6ΤΘ.pdf[ ]160 kB

Έχοντας υπόψη:

..................................................

 

Επαναπροκηρύσσει


την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών των παρακάτω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως εξής:


1. Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς,
2. Γυμνάσιο Πενταβρύσου,
3. Εσπερινό ΓΕΛ Καστοριάς και
4. ΓΕΛ Νεστορίου.


και καλεί


τους

Συνημμένα
Download this file (69ΑΖ46ΜΤΛΗ-33Μ.pdf)69ΑΖ46ΜΤΛΗ-33Μ.pdf[ ]177 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]75 kB
Download this file (ν4547 2018.pdf)ν4547 2018.pdf[ ]638 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]46 kB
Download this file (ΦΕΚ 4424 2018.pdf)ΦΕΚ 4424 2018.pdf[ ]228 kB

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως,για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 85, παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/12-06-2018)


κ α λ ε