Εκτύπωση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

................................

Αποφασίζουμε


αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινού αναπληρωτή Υποδιευθυντή για την κενούμενη θέση υποδιευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, στην Πούρλη Αγλαΐα – Ιωάννα του Φρίξου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Α΄, του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, από 04-11- 2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» και όχι πέραν της λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους, ήτοι 31-08-2020.

Συνημμένα
Download this file (9ΩΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΛΡ.pdf)9ΩΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΛΡ.pdf[ ]156 kB
Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 54