Εκτύπωση

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από την Δευτέρα 12-10-2020 έως και την Παρασκευή 23-10-2020. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Συνημμένα
Download this file (ΩΥΨΧ46ΜΤΛΗ-ΦΧ0.pdf)ΩΥΨΧ46ΜΤΛΗ-ΦΧ0.pdf[ ]188 kB
Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 94