Έχοντας υπόψη:

..................................................

 

Επαναπροκηρύσσει


την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών των παρακάτω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως εξής:


1. Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς,
2. Γυμνάσιο Πενταβρύσου,
3. Εσπερινό ΓΕΛ Καστοριάς και
4. ΓΕΛ Νεστορίου.


και καλεί


τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 17-07-2020 μέχρι και 30-07-2020.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ


Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του βαθμού Α΄ καθώς και η πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 και της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018), με τους περιορισμούς των παρ. 9 και 10 του άρθρου 22.

Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018(ΦΕΚ
102/τ.Α΄/12-06-2018), ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρ. 27 του ν. 4547/2018(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).


Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-18) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς είτε ιδιοχείρως είτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Συνημμένα
Download this file (69ΑΖ46ΜΤΛΗ-33Μ.pdf)69ΑΖ46ΜΤΛΗ-33Μ.pdf[ ]177 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ.doc)ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]75 kB
Download this file (ν4547 2018.pdf)ν4547 2018.pdf[ ]638 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]46 kB
Download this file (ΦΕΚ 4424 2018.pdf)ΦΕΚ 4424 2018.pdf[ ]228 kB