Έχοντας υπόψη:

...................................................

Προσκαλεί


τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 17–07–2020 και ώρα 15:00 δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών του Εσπερινού Γυμνασίου Καστοριάς, Γυμνασίου Πενταβρύσου, Εσπερινού ΓΕΛ Καστοριάς και ΓΕΛ Νεστορίου και της κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καστοριάς.
Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018): «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.»

Συνημμένα
Download this file (6ΨΝΛ46ΜΤΛΗ-6ΤΘ.pdf)6ΨΝΛ46ΜΤΛΗ-6ΤΘ.pdf[ ]160 kB