Εκτύπωση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 


1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α.
της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
β.
της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
γ.
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .


2. Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α.
της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β.
της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ.
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.


3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
α.
της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β.
της Α/θμιας Εκπαίδευσης.


4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
β.
της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ.
της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 88