Εκτύπωση

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση της Γεωργίου Μαρίας, κλάδου ΠΕ86, στη θέση του Δεύτερου Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, ύστερα από τη σχετική πρόταση του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής.

 

Κατηγορία: Μόνιμοι
Εμφανίσεις: 137