Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 Έχοντας υπόψη:

...

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με τριετή θητεία και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με  τριετή  θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από Δευτέρα 14-01-2019 έως και την Πέμπτη 24-01-2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10 (3ος όροφος).

...