Εκτύπωση

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων.

Κατηγορία: Μεταθέσεις
Εμφανίσεις: 132