Εκτύπωση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που
επιθυμούν
να αποσπαστούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από: 29/6/2020 έως και 03/07/2020.
Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.
Α. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες οργανικές της δομές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4610/2019 (Α’ 70), προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε εννέα (09) και αφορούν στους παρακάτω κλάδους:

Κατηγορία: Αποσπάσεις
Εμφανίσεις: 49