Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


κ α λ ε ί


τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, και ΠΕ79 Μουσικών, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2020-2021 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αριθ. 252/11-5-2020 έγγραφο της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης, ως ακολούθως:


Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
2. Θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για το ελληνόφωνο τμήμα.
3. Θέσεις κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα
δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
4. Θέσεις κλάδου ΠΕ79 Μουσικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο
γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).


ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Θέσεις κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, για το ελληνόφωνο τμήμα (σε περίπτωση πλεονάσματος ωρών, αυτές θα καλυφθούν σε άλλο σχολείο του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηρακλείου).

2. Θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα και τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως L3 EL και της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της κατηγορίας Ι (σε περίπτωση πλεονάσματος ωρών, αυτές θα καλυφθούν σε άλλο σχολείο της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου).
3. Θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο τμήμα (σε περίπτωση πλεονάσματος ωρών, αυτές θα καλυφθούν σε άλλο σχολείο της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου).

4. Θέσεις κλάδου ΠΕ08 Εικαστικών, με πολύ καλή γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17-6-2020 έως και 22-6-2020 και ώρα 14:00.