Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Γραφείο Ιατρού της Δ/νσης Υπαλληλικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να προσφέρουν υπηρεσία έως 31-08-2019, να υποβάλουν αίτηση από 27-11-2018 μέχρι 03-12-2018.