Εκτύπωση

 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.............

Προκηρύσσει


την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16) ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση «Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο) για τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα , για τη διδασκαλία τουμαθήματος της ειδικότητάς του στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018‐2019. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 1281/τ.Β’/11‐04‐2018), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 18/03/2019 έως και Πέμπτη 21/03/2019.

Κατηγορία: Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι
Εμφανίσεις: 420