Μετά τη δημοσίευση του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 A’) και σε εφαρμογή του άρθρου τρίτου, παρακαλείσθε όπως, κατά τη διαδικασία δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν με τις υπ’ αριθ. 102381/E2/20-6-2018, 102380/Ε2/20-6-2018, 102379/Ε2/20-6-2018, 108623/Ε2/29-6-2018 & 108608/Ε229-06-2018 Υ.Α., και πρόκειται να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες περιοχής αρμοδιότητάς σας, ζητήσετε από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος, ώστε, στη συνέχεια, να φροντίσετε για την τοποθέτησή τους σε σχολείο που απέχει έως είκοσι (20) χλμ. από τη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα. Σε περίπτωση, δε, που η σχολική μονάδα είναι σε νησί, τότε η/ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα εντός του ίδιου νησιού.
Επίσης, θα πρέπει να προβλέψετε να υπάρχει στη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων σχετικό πεδίο (τοποθέτησης κατά προτεραιότητα ως σύζυγος στρατιωτικού Ενόπλων Δυνάμεων).

Συνημμένα
Download this file (118746-18.pdf)118746-18.pdf[ ]324 kB