Καλούνται   οι  εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης, το ΕΒΠ,  οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί των ΕΔΕΑΥ, που υπηρετούν στις υποστηρικτικές δομές ΕΑΕ των  γενικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, και οι εκπαιδευτικοί του ΚΕΔΔΥ, να συμμετέχουν σε Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργανώνει η  Σχολική Σύμβουλος της 11ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ, με θέμα: « Άτυπη Εκπαιδευτική Αξιολόγηση- Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) & Περιγραφική Αξιολόγηση για μαθητές με εεα ή/και Αναπηρία στα πλαίσια διεπιστημονικής συνεργασίας: Βήματα και εφαρμογή»

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, από τις 8:30 πμ-14:00μμ, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του 9ου  Δημοτικού Σχολείο Καστοριάς- ( Χλόη Καστοριάς),.

Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες/οι και οι Διευθυντές/ντριες  των σχολικών μονάδων,   να φροντίσουν για την έγκαιρη και ενυπόγραφη ενημέρωση των αποδεκτών .                                                                                           

Η παρούσα τελεί υπό την έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.