Η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, η αύξηση των δυνατοτήτων της και η προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών απαιτεί την εκπόνηση και υλοποίηση διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Στόχος των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου τομέα, ο οποίος θα
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής, εκπονήθηκε και υλοποιείται η «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», βασικός πυλώνας της οποίας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Για την υλοποίησή της αξιοποιείται η Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, ώστε να μεταφερθούν καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών - μελών της Ε.Ε..
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (École Nationale d' Administration - ENA),
ανακοινώνει την πραγματοποίηση επιμόρφωσης, στο Παρίσι, με τις εξής θεματικές ενότητες:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα
Download this file (Ψ722465ΧΘΨ-Ν3Σ.pdf)Ψ722465ΧΘΨ-Ν3Σ.pdf[ ]147 kB