ΣΧΕΤ.: το με αρ. πρωτ. 52257/Δ5/29.03.2108 έγγραφο του Υ.Π.Π.Ε.Θ.
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού αναφορικά με τη διεξαγωγή Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής με τίτλο: «Στρατηγικές ενίσχυσης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για όλους», oι εργασίες του οποίου θα λάβουν χώρα στο Βόλο, την Παρασκευή 11 Μαΐου έως και το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, σας επισυνάπτουμε τη σχετική αφίσα, καθώς και το πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: egortsila[at]iep[.]edu[.]gr.