Σε συνέχεια του αντικείμενου του θέματος , της αναγραφόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ Καστοριάς – ενεργειών Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, το οποίο έχεις ως εξής:

...