Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθ. 59Α΄ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4530/2018 με το άρθ. 97 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) ως εξής:
«6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη θητείας σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο (ΠΠΣ) δύνανται να καταθέσουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αιτήσεις μετάθεσης που υποβλήθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 εξετάζονται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εφόσον η πενταετής θητεία των αιτούντων εκπαιδευτικών των ΠΠΣ λήγει μέχρι τις 31.8.2018. Η θητεία των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ η οποία λήγει μέχρι 31.8.2018 παρατείνεται μέχρι τις 31.8.2019. Για όσους μετατεθούν εντός του έτους 2018 δεν ισχύει η παράταση του προηγούμενου εδαφίου.»
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για το τρέχον σχολικό έτος δεν θα ληφθούν υπόψη.

Συνημμένα
Download this file (54532Ε2_03-04-2018_signed.pdf)54532Ε2_03-04-2018_signed.pdf[ ]383 kB