Το ΚΠΕ Μακρινίτσας και το ΚΠΕ Καστρίου, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κρεστένων, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας προτεραιότητας 6 – Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας - «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» - 2 – Θεσσαλία και (MET) -6- Πελοποννήσου, και στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΠΕ Μακρινίτσας ως συντονιστικού φορέα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας», οργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Η τέχνη της πέτρας στο διάβα του χρόνου: Πετρογέφυρα και Λαγκαδιανοί μάστορες», την Παρασκευή 20, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Απριλίου 2018.

Συνημμένα
Download this file (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ_ΓΕΦΥΡΙΑ_2018b.docx)ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ_ΓΕΦΥΡΙΑ_2018b.docx[ ]127 kB