Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.