Συνέδριο
Η Επικοινωνία ως Παράσταση: Σκηνοθετώντας τη Διδασκαλία με Εφ-ευρετικότητα.
Ζάππειο Μέγαρο
03-04 Μαρτίου 2018
Οργάνωση ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο κύκλος των Εφ-ευρετικών Εκπαιδευτικών, New York College, Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (αναμένεται η αιγίδα του ΥΠΠΕΘ).