Σας διαβιβάζουμε την επιστολή προς τους/τις μαθητές/τριες από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.