Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Δ/105/24-01-2018 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπουμε την πρακτική άσκηση των σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών εγκρίνεται για την παρακολούθηση μαθημάτων και για την πραγματοποίηση ατομικών διδασκαλιών (2 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων. Ο προγραμματισμός των επισκέψεων των σπουδαστών θα γίνει έτσι, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν μαζί τη φοιτητική τους ταυτότητα και να καταθέσουν στον Διευθυντή του σχολείου έγγραφο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπου θα αναγράφεται το όνομά τους.