Πρόσκληση για συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», που διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στις 28 και 29 Απριλίου 2018 στη Θεολογική Σχολή Χάλκης.