Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων περί καταχώρησης βαθμολογίας σε ΣΕΠ, ΖΔΔ και Φυσική Αγωγής στα Γυμνάσια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε , ότι είναι σε ισχύ η με αριθμ. πρωτ: 63708/Δ3/13-4-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ. 1342/τΒ΄/21-4-2017) με θέμα: «Λήξη μαθημάτων, αξιολόγηση και αποφοίτηση μαθητών Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17».