Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Φ.13.1/209593/Δ2/30-11-2017 εγγράφου που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας σχετικά με την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ε.ΚΕ.Α. αναφορικά με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την εθελοντική αιμοδοσία και τη διεξαγωγή του από την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. Educaltour, σας αποστέλλουμε το παρακάτω συμπληρωματικό υλικό:

α) Ενημερωτικό δελτίο γυμνασίου
β) Αφίσα γυμνασίου