Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Γενικών Λυκείων στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών».