1. ΙΓ΄ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2018, από 18 έως και 22 Μαΐου 2018.

2. Διεθνείς Διαγωνισμοί Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Χειροποίητου Παραδοσιακού Παιχνιδιού.

3. Κυπροελλαδικό Συνέδριο 2017.