1. Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας.

2. Απάντηση σε αίτημα έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε σινεμά;». (Αρνητική Γνωμοδότηση)

3. Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος «Μήνας Εφηβείας». (Αρνητική Γνωμοδότηση)