Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.