Προκήρυξη Διαγωνισμών Φωτογραφίας, Ζωγραφικής-Σκίτσου, Λογοτεχνικής Έκφρασης και Πολυμεσικού Έργου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τους Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας EUROPE IN MY REGION με τίτλο «Η Ευρώπη στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας» EUREGION 2017.

Συγκρότηση Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής για τη διενέργεια μαθητικών διαγωνισμών στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Europe in My Region.