Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο Εργαστηριακό Κέντρο Καστοριάς, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως εξής:

...