Α) Ανακαλούμε τις διαθέσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου των παρακάτω εκπαιδευτικών:

...

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

...