Σύμφωνα με το Α.Π. 8035/15-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την από 15.11.2017 επιστολή της Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε. γνωστοποιείται η υπό στοιχεία Ref:END/9/2017 (3233) προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας (DGD.Directorate 1-Home Affairs). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2017. Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin[at]rp-grece[.]be , το αργότερο μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2017.

Συνημμένα
Download this file (ΩΛ8Β465ΧΘΨ-9Ο1.pdf)ΩΛ8Β465ΧΘΨ-9Ο1.pdf[ ]137 kB