Μετά την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, την 14η Σεπτεμβρίου 2017 και την επικαιροποιήση των διδακτικών αναγκών των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης μας: 

  1. κοινοποιούμε πίνακα με τις διδακτικές ανάγκες σε ώρες, ανά κλάδο και σχολική μονάδα,
  2. κοινοποιούμε πίνακα με τα λειτουργικά κενά της Α΄/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς,
  3. πίνακα με τα κενά σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και παράλληλη στήριξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και

καλούμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό  διδακτικό τους ωράριο να υποβάλουν στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς, δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι τη Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 09.00 π.μ..

Η υποβολή  των δηλώσεων να γίνει κυρίως με email ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο...