ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/52/οικ.18664/09-06-2017 (ΑΔΑ: 70ΘΔ465ΧΘΨ-ΞΔ9) έγγραφο του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης  της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύουν».

Συνημμένα
Download this file (70ΘΔ465ΧΘΨ-ΞΔ9.pdf)70ΘΔ465ΧΘΨ-ΞΔ9.pdf[ ]127 kB