Κοινοποιούμε προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, τους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

Ενημερώνουμε ότι, από 17-5-2017 μέχρι και 23-5-2017, θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.