Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας, που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση: από περιοχή σε περιοχή και σε Μουσικά Σχολεία, οι οποίοι προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών από το οικείο ΠΥΣΔΕ με την πράξη 5/23-3-2017.