Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τους πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας, που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση.

Ενημερώνουμε ότι από 20-3-2017 μέχρι και 22-3-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.