Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, καλούμε τους εκπαιδευτικούς που υπολείπονται ως προς τη συμπλήρωση ή κάλυψη του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου και δύναται να διδάξουν τα παρακάτω μαθήματα με Α΄ ή Β΄ ανάθεση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 9-12-2016 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς τη συνημμένη δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου με κάθε πρόσφορο τρόπο.