Τοποθετούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό που προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια, για το διδακτικό έτος 2016-2017, ως εξής:

Ταμπάκη Μάρθα, κλάδου ΠΕ14.04, στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς από 12-10-2016.